Tobias Jørgensen valgt som folketingskandidat i Kolding.

 

Venstres bestyrelse i Kolding kreds syd afholdte torsdag d. 15 juni 2023 opstillingsmøde. Tobias Jørgensen der er et kendt ansigt i kredsen, havde meldt sit kandidatur, og fik opbakning blandt kredsens medlemmer på mødet.

Tobias udtaler selv; ”Jeg er både taknemlig og knusende bevidst om det ansvar jeg netop har fået. Hvis man ser på de store navne der tidligere har repræsenteret Kolding på Christiansborg, så er det med en hvis æresfrygt at jeg nu ser ind i arbejdet som en aktiv kandidat i Kredsen.”

”Den opbakning jeg nu har fået, tages på ingen måde for givet; Jeg har tidligere udtalt at det er alfa og omega at Venstre stiller stærkeste hold hver gang der er valg, jeg er ærkeliberal helt ind til knoglerne, jeg brænder for forenings-Danmark, fællesskaber, frihed, de kloge hænder og hele mit lokalområde. Derfor agter jeg at holde løftet om at arbejde solen sort, for at blive valgt i folketinget, og være det lokale bindeled, når der eksempelvis tales ingeniøruddannelser, støjdæmpende foranstaltninger ved motor- og hovedveje og meget mere.”

Kredsformand Lennarth Hansen udtrykker også sin tilfredshed med opstillingsmødets resultat. ”Jeg synes vi afholdt et godt opstillingsmøde og jeg har, sammen med resten af bestyrelsen stor tiltro til, at vi efter næste valg, igen har en repræsentant på Christiansborg.” Lennarth fortsætter. ”I bestyrelsen er vi glade for at vi har fået en kandidat med lokale rødder, og det må man sige vi har fået, Tobias er født, opvokset og har boet det meste af sit voksenliv i Kolding kommune, samtidig har han (Tobias) politisk erfaring fra sine næsten 10 år i Kolding byråd, og 2 flotte valgkampe til FT i nabokredsen Fredericia. Alt i alt et rigtig godt match.”

Bestyrelsen ønsker at sende en særlig tak for god og tro tjeneste for Kolding, til Eva Kjer Hansen, der har repræsenteret kredsen siden 1989, og har et imponerende cv med blandt andet flere ministerposter bag sig. Bestyrelsen ønsker Eva alt held og lykke med fremtiden.