Mærkesager

UDDANNELSESPOLITIK
Flere kloge hænder! Med rekordmangel på faglærte, kan det blive
katastrofalt hvis ikke vi nytænker områder af uddannelsespolitikken.
Karakter er noget man har og ikke noget man får.

 • Drop test i folkeskolen
 • Fjern karakterkrav til ungdomsuddannelser
 • EUX skal være et attraktivt tilbud for virksomheder og elever
 • Meget mere mesterlære

ARBEJDSMARKEDSPOLITIK
Meningsfuldt arbejde giver faglig stolthed! Vi skal facilitere
beskæftigelse uanset uddannelsesniveau, for god arbejdsmarkedspolitik
handler om at kunne sørge for sig selv og bidrage til samfundet.

 • Meget mere mesterlære
 • Praktik i 8. klasse
 • Erhvervserfaring som en kvalifikation
 • Luk jobcentrene

ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK
Infrastrukturen er en livsnerve til Erhvervs- og vækstpolitikken her i
centrum af produktions Danmark. Vi er i forvejen et forgangsland
indenfor innovation og iværksætteri, og det skal vi gøre brug af, når
løsningerne skal findes.

 • Udvidet motorvejsnetværk i trekantområdet
 • Investering i elnettet
 • Hæv bundfradraget
 • Fokus på grøn omstilling og transport

MILJØ- OG KLIMAPOLITIK
Fakta er at Danmark har en bæredygtig fødevareproduktion, vi har
muligheden for at vælge de rigtige løsninger til den grønne omstilling
og vi ved hvad der forurener vores grundvand. Vi er dog nødt til at lade
fakta vægte ligeså meget som følelser, hvis vi skal skabe de bedste
løsninger.

 • Plads til økologi og konventionelt landbrug
 • Udskiftning og renovering af det offentlige kloaknet
 • Lav afgift ved grønne løsninger
 • Power 2 X

MENTAL SUNDHED
Et godt helbred kræver både fysisk og mental sundhed. Forebyggelse
og fællesskaber er den bedste og billigste behandling. Det er derfor
vigtigt, at man gennem hele livet udover diagnosticering og behandling,
sikrer muligheder for både tjek og genoptræning af det mentale
helbred på samme måde som det fysiske.

 • Obligatorisk 1,5 års besøg i sundhedsplejen med blik på familien
 • Flytning af PPR til at være en naturlig indgang til regionen fremfor en stopklods i kommunen
 • National indsatsplan for PTSD ramte
 • Opprioritering af psykiatrien økonomisk