PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning)

Tidlig opsporing og en hurtig indsats er alfa og omega hvis vi skal sørge for den bedste trivsel til vores børn. På kommunens hjemmeside står følgende. ”PPR understøtter trivsel, udvikling og læring for alle børn. Dette er med til at give alle børn og unge i Kolding de bedste vilkår for udvikling i skolen, daginstitutionen eller hjemmet.”
I Venstre har vi sat frit valg på dagsordenen, derfor er jeg naturligvis glad for, at PPR er for alle kommunens børn og unge, uanset om de er tilknyttede private eller offentlige tilbud.
Desværre hører jeg og andre at der er lang ventetid på en udredning, jeg har hørt helt op til 2 år, altså en lille purk i 0. klasse risikerer at vente til 2. klasse før der skabes et overblik om der er behov for at understøtte trivsel, udvikling og læring.
Derfor ønsker jeg og Venstre ønsker at få belyst 1) hvor lang ventetid er der inden PPR tager kontakt til det enkelte barn, og 2) hvor mange børn har vi på de enkelte skoler, der pt. Venter på en PPV (Pædagogisk Psykologisk Vurdering).
For der må ikke være tvivl om, at vi skal have et velfungerende PPR i kommunen. Samtidig er jeg nysgerrig på hvilke tilbud-og muligheder der er for den enkelte familie efter endt redegørelse.
Fordi det handler om vores børn!