Unge indsats der rykker

I arbejdsmarkedsudvalget var vi torsdag d. 6 december, på ”træningsbanen”. I Kolding arbejder vi ud fra et styringsprincip, der hedder ”Borgerens centrum”, et princip der tager udgangspunkt i den enkeltes situation og ønsker for fremtiden. Torsdag talte vi også ”den unges centrum”, og vi kiggede på hvordan ungeindsatsen gribes an i dag, hvor vi blandt andet har ansat 6 talentudviklere, der højner de unges selvværd og lyst til læring. I min verden, burde vi lade uddannelsesvejlederne i Kolding kommune få friere rammer, så de også kan tænke mere på tværs og løse flere opgaver lignende dem talentudviklerne beskæftiger sig med. For efter en tur på træningsbanen, der er fyldt med indsigter fra det virkelige liv, står det lysende klart, at der i langt større grad er brug for stærke vejledere, der er gode til relations arbejdet med vores unge mennesker, end der er behov for ”sagsbehandlere”! Derfor mener jeg at det er knusende nødvendigt at fastholde kommunens ungeindsats i Børne og uddannelsesforvaltningen, og ikke sende UU i jobcenterregi hvor de unge alt andet lige på papiret bliver klientgjorte og vurderet på hvor ”ydelsesparate” de er. Derfor en velmenende opfordring fra Faglæreren, studenten og kloakmesteren; Når ungeindsatsen nytænkes, så tænk uddannelse.