PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning)

Tidlig opsporing og en hurtig indsats er alfa og omega hvis vi skal sørge for den bedste trivsel til vores børn. På kommunens hjemmeside står følgende. ”PPR understøtter trivsel, udvikling og læring for alle børn. Dette er med til at give alle børn og unge i Kolding de bedste vilkår for udvikling i skolen, daginstitutionen eller hjemmet.”
I Venstre har vi sat frit valg på dagsordenen, derfor er jeg naturligvis glad for, at PPR er for alle kommunens børn og unge, uanset om de er tilknyttede private eller offentlige tilbud.
Desværre hører jeg og andre at der er lang ventetid på en udredning, jeg har hørt helt op til 2 år, altså en lille purk i 0. klasse risikerer at vente til 2. klasse før der skabes et overblik om der er behov for at understøtte trivsel, udvikling og læring.
Derfor ønsker jeg og Venstre ønsker at få belyst 1) hvor lang ventetid er der inden PPR tager kontakt til det enkelte barn, og 2) hvor mange børn har vi på de enkelte skoler, der pt. Venter på en PPV (Pædagogisk Psykologisk Vurdering).
For der må ikke være tvivl om, at vi skal have et velfungerende PPR i kommunen. Samtidig er jeg nysgerrig på hvilke tilbud-og muligheder der er for den enkelte familie efter endt redegørelse.
Fordi det handler om vores børn!

Udvidelsen af Børnehuset Søbo – ja tak

I efteråret 2021 fandt det daværende byråd i Kolding Kommune 5,8 millioner til en meget nødvendig udvidelse af de fysiske rammer i Børnehuset Søbo. Det var en bevilling, jeg med stolthed stemte for, for det var en helt klar indikation om, at her havde vi at gøre med et byråd, der ville hele kommunen.

I Ødis er der etableret byggegrunde, der er en velfungerende skole, og så er der Søbo, hvor pladsen er blevet for trang. Ødis er altså som rigtig mange af vores andre landsbyer, et rigtigt godt sted at leve, og det skal det blive ved med at være, derfor skal de penge der er afsat til en udvidelse af Søbo også bruges på det. For det er med til fortsat at holde Ødis attraktiv for både de der bor her, og for tilflyttere.

Jeg anerkender fuldt ud, at der er pres på økonomien, men Venstre ønsker ikke at prioritere penge til en midlertidig løsning i denne sag. Der er som sagt truffet en byrådsbeslutning om, at der skal bygges i Ødis, det står Venstre ved. Vi er med på, at pavillonløsninger kan blive en del af kabalen i den samlede kapacitets udfordring andre steder i kommunen, men i Ødis er der et afdækket behov, der også er økonomisk prioriteret, dermed mener vi ikke, at de 5,8 millioner ¨kroner skal ses som en del af økonomiløsningerne der skal findes, når kapacitetsanalysen fremlægges i maj.

Venstre ønsker en omvendt licitation igangsat, så der lægges vægt på kloge kvadratmeter og Søbos behov, frem for arkitektur og fordyrende ”glimmer”, for det vi siger før et valg, det mener vi også efter et valg