Solceller eller ej?

Man skal være godt tonedøv, hvis ikke svaret er ja tak til solceller. Heldigvis er der mange, der deler holdningen at de skal placeres i tilknytning til eller på store virksomheder, offentlige bygninger eller tilsvarende områder.

I denne tid hvor energipriserne er rekordhøje kan et solcelleanlæg spare virksomheder for millioner af kroner, bevare arbejdspladser og gøre Danmark mere selvforsynende med strøm.

Desværre siger både erhvervslivet og de danske kommuner, at reglerne for at opstille solceller, og bruge strømmen, er for bøvlede. Det er ikke altid de virksomheder eller offentlige bygninger, med de største tage, der har det største energiforbrug. Altså vil det give god mening at flere interessenter kunne gå sammen og opføre et fælles anlæg. Det kan dog ikke gennemføres i dag, uden interessenterne skal betale afgifter og tariffer først, og så ryger incitamentet selvsagt til at bakke op om den grønne omstilling. For lovgivningen siger at strømmen ikke må deles mellem flere matrikler, den skal sælges til elnettet fra matriklen der producerer den, og så kan nabomatriklen købe energien til markedspris inklusiv tariffer og afgifter;

Og når det er tilfældet, så kan det som virksomhed, eller offentlig instans, jo desværre bedre betale sig at købe strøm fra Tyskland eller Sverige.

Kommunernes Landsforening foreslår at reglerne laves om.

Det bakker jeg op om.

Landmanden; Én af Danmarks klimahelte.

Fakta er at Danmark har en bæredygtig fødevareproduktion.

Når planter vokser på marken optager de CO2 fra luften. Masser af CO2. Disse planter bliver til næring for mennesker og dyr – noget helt essentielt for at vi overhovedet kan overleve, og måske det væsentligste at have rigeligt af, hvis vi vil have ro og stabilitet i verden.

Denne meget vigtige funktion med produktion af fødevarer varetages i dag af historisk få mennesker: landmænd. De er over de sidste 100 år blevet ekstremt effektive i deres måde at producere fødevarer på, så det i dag på de fleste virker som en selvfølgelighed at der er masser af billig mad i supermarkedet, vi frit kan vælge imellem. Og danske landmænd er nogen af de mest effektive overhovedet til at producere kvalitetsfødevarer, med et minimum af ressourceforbrug, miljø- og klimapåvirkning. Bæredygtigheden er helt i top. Men det er vi ved at sætte over styr.

Det sker fordi vi i dag har pålagt landbruget så mange regler og regulativer, at det er ved at kvæles, og i dag f.eks. har svært ved at lave en ordentlig kvalitet mel, pga store begrænsninger i kvælstoftildelingen, og nu med udsigten til en fødevarekrise alligevel pålægges at udtage 4% areal som dyrkningsfrit. Fordi man har lavet en politisk aftale for år tilbage.

Tilmed overvejer man at pålægge landmændene CO2-afgifter på fødevareproduktion, til trods for at der ikke findes et præcis mål for klimabelastningens omfang og ikke findes et oplagt alternativ til de metoder landbruget bruger i dag.

Forestil dig, at du fik en fartbøde for at køre i din bil. Ikke fordi politiet konkret har målt at du kørte for stærkt, men fordi din bil potentielt kunne køre for stærkt. Det er det scenarie landbruget ser ind i i dag mht klimabelastning.

At landbruget fanger enorme mængder CO2 på marken ser man bort fra, fordi kunderne spiser produktet og laver det om til CO2 igen. At landbruget leverer råvaren til store mængder biogas, så der spares CO2-udledning, tilskrives energisektoren. Ikke landbruget. I stedet har nogle forskere lavet nogle forsøg og på den baggrund beregnet at landbruget potentielt CO2-belaster så og så meget. Ikke pga konkrete målinger hos den enkelte landmand. Men på baggrund af generelle og teoretiske betragtninger. Og de løsninger der findes til at begrænse problemerne, vil man ikke anerkende. I stedet vil man nu opkræve afgifter, der vil kvæle overskud og investeringsmuligheder i at blive endnu dygtigere. Det er jo tosset.

Landbruget er det eneste erhverv, der i dag effektivt fanger CO2 i større stil, og potentialet til at øge produktionen af biobrændsler og lagre kulstof i jorden er enormt. Men hvis vi kvæler landmændene med CO2-afgifter, endnu strammere krav og umulige regler, så risikerer vi ikke bare at tabe milliarder i indtægter til vores land. Vi forpasser chancen for at landbruget løser de mange CO2- og energi-problemer vi har, og vi risikerer at de fødevarer vi allerede synes er steget meget, vil stige endnu mere – ja måske blive umulige at opdrive.

Vi bør begynde at behandle landbruget med mere respekt. Give det friere rammer til at løse de udfordringer det udmærket forstår og arbejder på at løse. Bruge guleroden i stedet for pisken, og i det hele taget anerkende, at den danske landmand ikke er en klimaskurk, men en klimahelt, der sørger for at vi kan spise os mætte 3 gange om dagen, samtidig med at der er råd til velfærd og fornøjelser ved siden af.

Tak.

 

Flere kloge hænder!

Med rekordmangel på faglærte, kan det blive katastrofalt hvis ikke vi nytænker områder af uddannelsespolitikken.

Prognoserne viser at vi i Danmark mangler op mod 78.000 faglærte i 2030, det har konsekvenser for alt lige fra elektrificeringen af vores infrastruktur, til de varme hænder der passer vores bedsteforældre og børn.

Derfor skal mange flere have lyst til at tage en faglig uddannelse, jeg mener passende man kan fjerne karakterkravene på optaget til erhvervsskolerne, og i stedet kigge på kompetencer.

EUX-gymnasierne skal sættes i fokus, så flere får lyst og mulighed for at vælge de tekniske gymnasier; Og så må vi nok sande, at ”den direkte vej” ikke er den rigtige for alle, derfor tror jeg på at vi skal genindføre mange flere af mesterlæreprincipperne, så det at gå i skole ikke bliver en sur pligt, for sådan nogen som mig, der heller vil køre gravemaskine, end skrive stil.

Karakter er noget man har, og ikke noget man får.

PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning)

Tidlig opsporing og en hurtig indsats er alfa og omega hvis vi skal sørge for den bedste trivsel til vores børn. På kommunens hjemmeside står følgende. ”PPR understøtter trivsel, udvikling og læring for alle børn. Dette er med til at give alle børn og unge i Kolding de bedste vilkår for udvikling i skolen, daginstitutionen eller hjemmet.”
I Venstre har vi sat frit valg på dagsordenen, derfor er jeg naturligvis glad for, at PPR er for alle kommunens børn og unge, uanset om de er tilknyttede private eller offentlige tilbud.
Desværre hører jeg og andre at der er lang ventetid på en udredning, jeg har hørt helt op til 2 år, altså en lille purk i 0. klasse risikerer at vente til 2. klasse før der skabes et overblik om der er behov for at understøtte trivsel, udvikling og læring.
Derfor ønsker jeg og Venstre ønsker at få belyst 1) hvor lang ventetid er der inden PPR tager kontakt til det enkelte barn, og 2) hvor mange børn har vi på de enkelte skoler, der pt. Venter på en PPV (Pædagogisk Psykologisk Vurdering).
For der må ikke være tvivl om, at vi skal have et velfungerende PPR i kommunen. Samtidig er jeg nysgerrig på hvilke tilbud-og muligheder der er for den enkelte familie efter endt redegørelse.
Fordi det handler om vores børn!

Udvidelsen af Børnehuset Søbo – ja tak

I efteråret 2021 fandt det daværende byråd i Kolding Kommune 5,8 millioner til en meget nødvendig udvidelse af de fysiske rammer i Børnehuset Søbo. Det var en bevilling, jeg med stolthed stemte for, for det var en helt klar indikation om, at her havde vi at gøre med et byråd, der ville hele kommunen.

I Ødis er der etableret byggegrunde, der er en velfungerende skole, og så er der Søbo, hvor pladsen er blevet for trang. Ødis er altså som rigtig mange af vores andre landsbyer, et rigtigt godt sted at leve, og det skal det blive ved med at være, derfor skal de penge der er afsat til en udvidelse af Søbo også bruges på det. For det er med til fortsat at holde Ødis attraktiv for både de der bor her, og for tilflyttere.

Jeg anerkender fuldt ud, at der er pres på økonomien, men Venstre ønsker ikke at prioritere penge til en midlertidig løsning i denne sag. Der er som sagt truffet en byrådsbeslutning om, at der skal bygges i Ødis, det står Venstre ved. Vi er med på, at pavillonløsninger kan blive en del af kabalen i den samlede kapacitets udfordring andre steder i kommunen, men i Ødis er der et afdækket behov, der også er økonomisk prioriteret, dermed mener vi ikke, at de 5,8 millioner ¨kroner skal ses som en del af økonomiløsningerne der skal findes, når kapacitetsanalysen fremlægges i maj.

Venstre ønsker en omvendt licitation igangsat, så der lægges vægt på kloge kvadratmeter og Søbos behov, frem for arkitektur og fordyrende ”glimmer”, for det vi siger før et valg, det mener vi også efter et valg