TABU ELLER EJ!

TABU ELLER EJ!

Hvor går man hen hvis man har pyromaniske, kleptomaniske tanker, eller tanker om voldtægter eller måske pædofiliske tanker?
Nogle ting er tabu og nogle ting kan være rigtig svære at tale om. For hvor går man hen?

Og hvem kan man tale med om det der er tabu og forbudt?

For godt et år siden bragte jeg spørgsmålet op i social- og sundhedsudvalget, ”hvordan kan folk med forbudte tanker og lyster finde hjælp”?
Det gør vi noget ved. Det handler nemlig om forebyggelse. Derfor har vi nu i Kolding Kommune oprettet en ”tabulinje”, med kompetente medarbejdere og det synliggøres på kommunens hjemmeside.

Det var så et skridt den rigtige vej i Kolding kommune, jeg tror absolut at dette tiltag kommer til at gavne, og håber på at det fremover vil være lettere at søge hjælp, uden på forhånd at være stemplet.
Men der er ikke nok, der skal generelt et øget fokus på tabuområdet, for at forebygge alt fra skade på ejendom til overgreb på voksne og børn. Især i denne tid hvor vi kan søge og finde alverdens ulovligheder helt anonymt på nettet. Derfor bør Kolding kommunes tiltag understøttes af Region Syddanmark, så der evt. kan screenes for behovets omfang og muligvis udvide de behandlingstilbud der i dag findes.
Dette vil jeg arbejde for, såfremt jeg får lov til at blive en del af regionsrådet efter d. 21/11-17

 

Tobias Jørgensen

Kolding Byråd (V)

Kandidat til RV 17

Kolstrup Bygade 4

6070 Mojn

 

Hælder du penge i kloakken?

Hvor gør dine penge bedst gavn? I dine lommer eller i kloakken? Hvor gør regnvandet mest gavn? I din baghave eller i kloakken … eller på gader og i kældre, når der er store regnskyl?

 

Vi har netop i miljøudvalget besluttet et tillæg til spildevandsplanen, der giver dig lov til som grundejer på offentlig kloak mulighed for at lave lokal afvanding af dit regnvand – en såkaldt LAR-løsning. Det betyder kort sat, at du kan vælge at beholde dit regnvand på grunden, i faskiner, fordampningsbassiner eller måske bare på græsplænen – og det kommer stort set ikke til at koste dig en krone. Du kan nu få dækket dine udgifter til op til ca 20.000 kr i forbindelse med arbejdet. Det betyder, at du får mindre vand der skal ledes væk – og du dermed mindsker slidtage på din kloak og kan på sigt spare penge til renovering.

 

Men det betyder ikke mindst at vi som samfund kan spare rigtig mange penge til anlægsudgifter til større rør til de stigende mængder af regnvand, det betyder at vi mindsker risikoen for oversvømmelser ved store regnskyl og at vi slipper for at få gravet alt for mange veje op til nye rør.

 

Det kalder vi sund fornuft i kloakhøjde!

 

Tobias Kristian Jensen Jørgensen

Kolding Byråd (V)

Lad os nu spille sammen

Kampen om politiskolen er fløjtet i gang og anden halvleg er i fuld sving. Et uskønt forløb på borgen – og nu også lokalt. Hvis vi skal spille Kolding Kommune god skal vi spille sammen og ikke kaste med dumsmarte bemærkninger.

Faktum er at fagfolkene og regeringen siger at den rigtige løsning er en nybygget skole og de har afsøgt alverdens gamle skoler, kaserner, sygehuse i Jylland og omegn og ikke fundet noget brugbart. Faktum er at dét bakker regeringen op og her har Kolding en fornyet chance og har spillet flere muligheder ind i kampen.

Faktum er at DF og S på borgen nu forlanger, at den skal være i en eksisterende bygning. Her har Kolding forsøgt med flere bud – men alle er afvist. Så sidder Kolding på bænken og er spillet af banen.

Det er derfor en helt rigtig angrebsstrategi at træner Jørn P forsøger at få Søren R og Christian H til at påvirke deres landsholdsspillere på Borgen. Det er ikke dumsmart – det er vigtigt og rigtigt.

Så tak til Jørn P for at kæmpe for Kolding og sagen. Tak til det lokale DF for at tage medansvar og arbejdstøjet på. Og håber at S kommer ind i kampen og tage ansvar istedet for at råbe dumsmarte med klaphat fra tilskuerpladserne. Hvis man skal vinde en kamp, skal man spille sammen – også lokalt.

Fløøøøøøøøjt!

Tobias Kristian Jensen Jørgensen

Kolding Byråd (V)

3060 1015

Kolstrup Bygade 4. 6070 Christiansfeld

Useriøst

Useriøst, Lotte Rod

De borgerlige fyrer lærere og pædagoger kunne jeg læse i Lotte Roeds debatindlæg. Tror måske at den Radikale skulle tage en tur ud i virkeligheden i kommunerne. For det første skæres der ikke ned alle steder. Dernæst er budgetforlig brede og normalt bestående af de fleste partier i et byråd. Og endelig så er det jo folketinget, som sætter rammerne for kommunernes overordnede økonomi og ikke hvordan vi udmønter den. Det lyder som om, at den Radikale har glemt sin tid i et regeringsparti, hvor virkeligheden var færre penge til kommunerne end nu og puljer i bundter. Men skræmmebilleder, i træls Christiansborg retorik, skal åbenbart sendes for enhver pris, det er useriøst, og det fjerner fokus fra det indlægget vist også handlede om, nemlig de udfordringer vores uddannelser har. Så Lotte Rod, lad os stå sammen om at skabe løsninger for fremtiden, i stedet for tom og ærgerlig retorik.

 

Tobias Kristian Jensen Jørgensen, byrådsmedlem og folketingskandidat (V)

Kolding kommune

Nye tiltag i Kolding Kommunes sundhedspleje

Nye tiltag i Kolding Kommunes sundhedspleje

Af Tanya Buchreitz Jensen, byrådsmedlem (V) & Tobias Kristian Jensen Jørgensen, byrådsmedlem og folketingskandidat (V), Social- og sundhedsudvalget, Kolding byråd

 

Kolding kommunes sundhedspleje fungerer rigtig godt, men vi ønsker altid at gøre tingene endnu bedre. Derfor ønsker vi at støtte Sundhedsplejen i et par helt konkrete og meningsfulde tiltag.

 

Vi vil screene fædre for fødselsdepression, ligesom alle mødre får tilbudt ved hjemmebesøg. Undersøgelser viser at op mod 7% af fædrene også rammes af fødselsdepression, derfor mener vi at denne screening også skal tilbydes fædre, det tager forholdsvis kort tid også at  tilbyde screeningen til fædrene, og screeningsmetoden findes allerede klar til brug. Det vil betyde en hurtig opsporen og indgriben i noget der ellers kan føre til langvarigt sygdomsforløb, udgifter for kommunen, men vigtigere en belastning for familien som depressionen rammer.

 

3 års undersøgelse med mål og vejning foregår i dag ved egen læge, men dette besøg ville give god mening at have ved sundhedsplejersken, der har kompetencen til at kombinere mål og vejning med råd og vejledning i forbindelse med barnets overgang til børnehave.

 

Derudover ønsker vi at børnefamilierne skal have mulighed for et ekstra besøg ved eller af sundhedsplejersken ved halvandet år, da det er noget mange efterspørger og som giver god mening i forhold til barnets udvikling og de udfordringer selvstændighedsfasen kan give for måske især førstegangsforældre.

Hos mig er det ikke studenterhuen der trykker!

Men jeg har en, den er godt nok blå, ligesom mig. Til gengæld har mine 2 år på HF ikke gjort alverden for mit arbejdsliv.

Nuvel, jeg anerkender fuldt ud at gymnasiet er den rigtige vej for rigtig mange, men hvem er det der siger vi skal på gymnasiet eller handelsskolen?

Er det ikke rimeligt at stille krav til de unge mennesker, der skal bygge vores fremtid? Er der noget galt i at bede Jens dygtiggøre sig i noget andet, hvis ikke han kan opnå en karakter, der giver adgang til gymnasiet? Det synes et flertal i folketinget heldigvis ikke, jeg vil derfor sige tillykke til os alle, fremtiden er lys.

Da jeg kom hjem efter et ophold i USA som udvekslingsstudent, arbejdede jeg et år i landbruget, og elskede det. Alligevel valgte jeg at starte på HF, hvorfor? Fordi det var det man gjorde!

Nu beder vi de unge have en holdning til fremtiden, i stedet for at se 1.,2. og 3.g som en forlængelse af folkeskolen, og sådan bør det være.

 

Efter flere tilfældige tilvalg i mit liv, er jeg nu uddannet Anlægsstruktør og kloakmester! En erhvervsuddannelse med fremtid i, jeg er selvstændig entreprenør, og byrådspolitiker. Kan det da virkelig være rigtigt, at en der ”bare” er håndværker, også kan være med til at beslutte hvad der sker i kommunen?

Vågn op, og pak fordommene væk! Find den faglige stolthed frem, og tag en erhvervsuddannelse, hvis karaktererne ikke er der. En murer, smed eller struktør har aldrig, og vil aldrig være mindre værd end en Cand. hokus pokus.
Jeg er Cand. Alt! Og jeg er stolt over at drive en virksomhed, hvor det gode håndværk, og et fuldendt resultat, er en selvfølge for mine medarbejdere og jeg!

#struktørtiljegdør

 

 

Tobias Kristian

Jensen Jørgensen

Byrådsmedlem og folketingskandidat,

for Venstre i Kolding

 

Kolstrup Bygade 4

6070 Christiansfeld

 

Tak for samarbejdet.

Tak for samarbejdet.

Kære venner i seniorudvalget, tusind tak for det rigtig gode resultat vi i fællesskab har opnået, i forbindelse med udmøntningen af de 15,3 mio. vi er blevet tildelt af værdighedsmilliarden.

Vi har spurgt alle der bør spørges, det være sig borgere, pårørende, ansatte og mange andre, der har med senior og social området at gøre. Når man spørger, så forpligter man sig til at lytte, og det har vi i den grad gjort. Derfor er jeg stolt over at vi nu får tilført ekstra penge til. –Hjemmeplejen-handicap/blindekørsel-aflastning i eget hjem-kompetenceudvikling-værdighedsteknologi-palliativ indsats-demenssikring af plejecentre-demenskonsulenter-tandhygiejne-opdatering af aktivitetshuse-buskort og meget meget mere!

 

Jeg er særligt glad for at socialdemokraterne også kunne være med på fordelingen af midlerne, så der også kan laves en forsøgsordninger som, gratis buskørsel for personer over 67år, (med en lille egenbetaling), i årene 17 og 18, med mulighed for forlængelse, når der bliver evalueret på succesen af denne ordning. Og midler til opdatering af aktivitetscentre, for eksempel mangler aktivitetshuset i Almind den helt store omgang, det er der nu også penge til. Der er afsat penge til at videreføre et projekt omkring mund og tandhygiejne, et projekt jeg selv først blev gjort opmærksom på, til borgermødet i Sydbank arena.

 

Alt i alt et tilfredsstillende resultat, vi har skabt i fællesskab med borgerne, at nogen så påtager sig æren for enkelt elementer i fordelingen, det kan jeg sagtens leve med J

 

Tobias Jørgensen

Byrådsmedlem og folketingskandidat

Venstre

Kolstrup Bygade 4

6070 Christiansfeld

Stepping (fri)børnehave

Stepping (fri)børnehave

Som forælder til et barn, snart to mere, der går i Børnehuset Søbo Stepping, giver det rigtig god mening at Stepping friskole ønsker at overtage kommunens bygninger, og drive en fribørnehave. Mine børn skal alligevel gå på friskolen, så hvorfor ikke få dem kørt ind i systemet med det samme? Skolen har et rigtig godt ry, og jeg er overbevist om at børnehaven bliver lige så god.

Jeg er bestemt ikke ked af børnehaven som den er i dag, og min datter er glad for både pædagoger og kammerater. Derfor er det den synergi det vil give ved de to private pasningstilbud, der sætter fornuftspunktum for mig, som forælder.

Nu er jeg så i den situation, at jeg har en anden rolle i dette også! For jeg er også politiker, og er nødt til at forholde mig til ret og rimelighed! Ret skal være ret, Børnehuset Søbo i Stepping står ikke til lukning fra politisk side. Omvendt vil det være tåbeligt at tro, at der vil kunne eksistere både en privat og kommunal børnehave i Stepping. Derfor vil jeg bakke op om et salg af kommunens bygninger til Stepping friskole. For mig er det allermest magtpålæggende, at der er et lokalt pasningstilbud, og det bevarer vi på denne måde. Skulle det mod forventning ikke være rentabelt for friskolen at drive børnehaven, er det min opfordring, at der i salgskontrakten, tilføjes en tilbagekøbsklausul, så vi også der er fremtidssikret.

Jeg anerkender fuldt ud, det kæmpe arbejde bestyrelsen har lavet siden fusionen af de to børnehaver trådte i kraft, og jeg opfordrer til at fortsætte med arbejdet i Ødis børnehave, hvor det alt andet lige, er lige så vigtigt at bevare en stærk børnehave (og vuggestue).

Hvis jeg tager de knap så snævert synede briller på og spørger mig selv, tror jeg at mit barn kommer til at mærke den helt store forandring? Så er svaret rent faktisk. Næ, det tror jeg ikke. Og det er til syvende og sidst, det vigtigste for mig, både som far og politiker.

 

Tobias Kristian

Jensen Jørgensen

Byrådsmedlem for Venstre i Kolding

Kolstrup Bygade 4

6070 Christiansfeld

All I want for christmas

All I want for Christmas!

 

Der er grus i maskineriet, eller det burde der være.

Mit juleønske for året 2016 må være at der bliver fundet en fornuftig løsning på logistikproblemerne ved grusgravene i hhv. Taps/Ødis og Anderup/Stepping. Det er op til regionen at give gravetilladelser, og er det først sket, er kommunen tilsyneladende bundet på hænder og fødder, og skal give udkørsel/overkørselstilladelse.

Hver gang der øjnes mulighed for en fornuftig løsning, synes man at ramme panden mod en mur. Derfor er det mig en glæde at Kolding byråds repræsentant i regionsrådet, Søren Rasmussen, har givet tilsagn om at løfte sagen politisk i regionen, og derfor forhåbentlig finde en samlet løsning, der er til mindst mulig gene for ALLE berørte.

 

Merry Christmas, Everyone

 

Tobias Jørgensen V

Byrådsmedlem i Kolding

Kolstrup Bygade 4

6070 Christiansfeld