PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning)

Tidlig opsporing og en hurtig indsats er alfa og omega hvis vi skal sørge for den bedste trivsel til vores børn. På kommunens hjemmeside står følgende. ”PPR understøtter trivsel, udvikling og læring for alle børn. Dette er med til at give alle børn og unge i Kolding de bedste vilkår for udvikling i skolen, daginstitutionen eller hjemmet.”
I Venstre har vi sat frit valg på dagsordenen, derfor er jeg naturligvis glad for, at PPR er for alle kommunens børn og unge, uanset om de er tilknyttede private eller offentlige tilbud.
Desværre hører jeg og andre at der er lang ventetid på en udredning, jeg har hørt helt op til 2 år, altså en lille purk i 0. klasse risikerer at vente til 2. klasse før der skabes et overblik om der er behov for at understøtte trivsel, udvikling og læring.
Derfor ønsker jeg og Venstre ønsker at få belyst 1) hvor lang ventetid er der inden PPR tager kontakt til det enkelte barn, og 2) hvor mange børn har vi på de enkelte skoler, der pt. Venter på en PPV (Pædagogisk Psykologisk Vurdering).
For der må ikke være tvivl om, at vi skal have et velfungerende PPR i kommunen. Samtidig er jeg nysgerrig på hvilke tilbud-og muligheder der er for den enkelte familie efter endt redegørelse.
Fordi det handler om vores børn!

Udvidelsen af Børnehuset Søbo – ja tak

I efteråret 2021 fandt det daværende byråd i Kolding Kommune 5,8 millioner til en meget nødvendig udvidelse af de fysiske rammer i Børnehuset Søbo. Det var en bevilling, jeg med stolthed stemte for, for det var en helt klar indikation om, at her havde vi at gøre med et byråd, der ville hele kommunen.

I Ødis er der etableret byggegrunde, der er en velfungerende skole, og så er der Søbo, hvor pladsen er blevet for trang. Ødis er altså som rigtig mange af vores andre landsbyer, et rigtigt godt sted at leve, og det skal det blive ved med at være, derfor skal de penge der er afsat til en udvidelse af Søbo også bruges på det. For det er med til fortsat at holde Ødis attraktiv for både de der bor her, og for tilflyttere.

Jeg anerkender fuldt ud, at der er pres på økonomien, men Venstre ønsker ikke at prioritere penge til en midlertidig løsning i denne sag. Der er som sagt truffet en byrådsbeslutning om, at der skal bygges i Ødis, det står Venstre ved. Vi er med på, at pavillonløsninger kan blive en del af kabalen i den samlede kapacitets udfordring andre steder i kommunen, men i Ødis er der et afdækket behov, der også er økonomisk prioriteret, dermed mener vi ikke, at de 5,8 millioner ¨kroner skal ses som en del af økonomiløsningerne der skal findes, når kapacitetsanalysen fremlægges i maj.

Venstre ønsker en omvendt licitation igangsat, så der lægges vægt på kloge kvadratmeter og Søbos behov, frem for arkitektur og fordyrende ”glimmer”, for det vi siger før et valg, det mener vi også efter et valg

Unge indsats der rykker

I arbejdsmarkedsudvalget var vi torsdag d. 6 december, på ”træningsbanen”. I Kolding arbejder vi ud fra et styringsprincip, der hedder ”Borgerens centrum”, et princip der tager udgangspunkt i den enkeltes situation og ønsker for fremtiden. Torsdag talte vi også ”den unges centrum”, og vi kiggede på hvordan ungeindsatsen gribes an i dag, hvor vi blandt andet har ansat 6 talentudviklere, der højner de unges selvværd og lyst til læring. I min verden, burde vi lade uddannelsesvejlederne i Kolding kommune få friere rammer, så de også kan tænke mere på tværs og løse flere opgaver lignende dem talentudviklerne beskæftiger sig med. For efter en tur på træningsbanen, der er fyldt med indsigter fra det virkelige liv, står det lysende klart, at der i langt større grad er brug for stærke vejledere, der er gode til relations arbejdet med vores unge mennesker, end der er behov for ”sagsbehandlere”! Derfor mener jeg at det er knusende nødvendigt at fastholde kommunens ungeindsats i Børne og uddannelsesforvaltningen, og ikke sende UU i jobcenterregi hvor de unge alt andet lige på papiret bliver klientgjorte og vurderet på hvor ”ydelsesparate” de er. Derfor en velmenende opfordring fra Faglæreren, studenten og kloakmesteren; Når ungeindsatsen nytænkes, så tænk uddannelse.

Du kan da ikke komme på gymnasiet! Du er simpelthen for dårlig til at slå søm i

Tænk sig hvis du skulle kunne save lige præcis efter en streg, banke et søm i et bræt uden det bøjede eller kunne skifte et hjul på en bil for at komme i betragtning til en plads på gymnasiet! Det giver overhovedet ikke mening vel? Nej. Alligevel er det tilsvarende krav, godt nok med modsatrettede kompetencer at unge der skal kunne save efter en streg, eller skifte et hjul på landets erhvervsskoler bliver mødt med.

Der er naturligvis mange unge, for hvem et 2-tal i dansk og matematik ikke er et problem at opnå, og heldigvis for det, men hvad med de unge der kan finde ud af at svinge hjulnøglen men ikke stave til den? Hvorfor skal de tvinges tilbage på skolebænken, et sted de formegentligt afskyr, for at kunne læse og forstå Michael Strunges ellers fantastiske tekster, når de bare gerne vil ud på værkstedet og arbejde? Hvorfor beder vi unge mennesker bruge yderligere tid på noget der for dem er ligegyldigt, før vi vil lade dem tage en erhvervsuddannelse og få et svendebrev?

De der karakterkrav! Jeg forstår dem ikke. Hvis nogen vil noget nok, så kommer de kompetencer der er behov for, under uddannelsen og arbejdet på værkstedet!

Afskaf de overflødige karakterkrav, og giv lysten til læring tilbage til de unge mennesker.

Morfin misbrug er et problem

Misbrug af medicinen morfin, er ikke et nyt fænomen, dog er det glædeligt at der er rettet fokus mod dette i Fredericia, og de lokale læger der, får undervisning i at håndtere problemerne, på et møde i november.

Men som den lokale-lægeformand i Fredericia udtrykker, så kan man jo starte med at sammenligne, hvor meget de enkelte læger udskriver. Blot for at se om der er markante forskelle. Mon ikke dette ville give mening i Kolding også? Efterfølgende kan man jo passende gøre tilsvarende på nationalt niveau.

Morfin er naturligvis et vigtigt præparat, men når det misbruges, sælges og i den grad bringer borgere på afveje må vi se på lovgivningen. Straffeloven bør både reagere hurtigere og hårdere end den gør i dag hvis det står til mig. Når politiet direkte betragter, at morfin-præparaterne er lige så farlige som hård narko og forhandlernes fortjeneste er meget høj kalder det på politisk indgriben nu.

En af de ting der bekymrer mig personligt, er manglen på politi i gaderne, der er for eksempel ikke længere nogen efterforskningsenhed i de enkelte byer. Og da 2 tredjedele af domsafgørelser i Sydøstjyllands politikreds har gerningssted i Kolding og Fredericia. Og en væsentlig del af kriminaliteten er misbrugsrelateret.

Jeg mener nemlig at vi godt kan komme disse udfordringer til livs hvis vi står sammen. At straffeloven ser forskelligt på morfin og andre hårde stoffer bør der kigges på, men der skal i min optik mere lokalforankret politi til sammen med en grundig gennemgang af lovgivningen.

Tobias Jørgensen

Folketingskandidat (V)

Byrådsmedlem, Kolding byråd

Kolstrup Bygade 4

6070 Christiansfeld

 

 

Du er SÅ gammel, når du skal på pension

Min gode ven Rasmus og jeg diskuterer ofte med et glimt i øjet om svendebrevet eller det grønne bevis er vægtet højest når man taler ECTS point! Én ting Rasmus og jeg vi er helt enige om, det er at når man skal uddanne sig, så er det vigtigt at lave noget man godt kan lide, og så er det altså mindst lige så godt at blive landmand eller struktør som det er at tage en universitetsuddannelse.

Der er bare lige ét problem, og det er, at når man starter med at arbejde, som ufaglært eller med en erhvervsuddannelse i rygsækken, så starter man i en noget yngre alder end dem der læser til Cand.noget fint noget, og så er der bare rigtig lang tid til man skal på pension, Jeg er kloakmester og da jeg er født i 1984, så jeg skal arbejde til jeg er 72 år gammel Er du da klog mand det er gammelt, det holder sådan et kloakkadaver ikke til, det ved jeg, for jeg har allerede en dårlig skulder, en svag lænd, kroniske smerter i det ene knæ og nedsat hørelse på det ene øre, og jeg er ikke engang halvvejs mod de 72 år endnu!

Der er simpelthen nogen der skal tænke sig om når man laver lovgivning! En bil bliver jo ”pensioneret” alt efter hvor meget den har kørt, og ikke efter hvor gammel den er, det skal vi da også bare gøre! Når man har arbejdet i 45 år, så bør man være pensionsberettiget. Så kan alle dem der læser til noget, hvor man stryger en skjorte hver dag, gå det senere på pension, for nogen af dem er jo næsten jævnaldrende med mig inden de er færdige med at læse, og så kan de da sagtens holde til at arbejde det længere, for de er jo ikke engang begyndt at få skiftet tændrør endnu!

Nu er jeg jo trodsalt liberal helt ind i hjertet, og har naturligvis startet min egen private pensionsopsparing, da jeg under ingen omstændigheder skal arbejde med jord, kloak og beton til jeg er 72.

 

Tobias Jørgensen

Folketingskandidat (V)

Byrådsmedlem Kolding

Kolstrup Bygade 4

6070 Christiansfeld

Vil du bekæmpe ukrudt mest miljøvenligt? Så brug Roundup!

Glyphosat bedre kendt som Roundup, er af Miljø Styrelsen, vurderet sikkert og ikke forurenende af grundvandet; Noget der står i skærende kontrast til flere klimaapostles råb til himlen, om hvor farligt glyphosat er for grundvandet.

Der er rigtig mange andre stoffer, der finder vej til grundvandet, men det stof, der oftest kan spores i er faktisk myggebalsam. Hele 84% af grundvandsprøver fra forskellige Europæiske lande, indeholder den beskyttelse vi putter på vores kroppe mod insekter. Det viser en italiensk undersøgelse, hvor man fik 164 prøver fra lande rundt om i Europa inklusive Danmark. Koffein er i øvrigt i 83 % af alle prøver og det stof der blev fundet næst hyppigst.

I Danmark får vi i gennemsnit 19 gange den acceptable daglige dosis af gift gennem vores forbrug af kaffe, men under en 10.000-del hvis vi sammenligner med glyphosat. Så den sundhedsmæssige risiko er minimal.

I årevis har alverdens myndigheder, ofte med os politikere i spidsen, opfordret til at bruge ukrudtsbrændere i stedet for at sprøjte med glyphosat. Det er bare et rigtigt dårligt råd, hvis man vil passe på miljøet, regnestykket fra biolog og tidligere ansat i Miljøstyrelsen, Claus Hansen, viser at ukrudtsbrændere udleder 3.500 gange så meget CO2 som Roundup, 3.500 gange, den lader vi bare stå for sig selv.

En konklusion må være, at så længe vi mennesker har levet, har vi sat målbare spor, det vil vi også gøre i fremtiden, om vi vil det eller ej. Min opfordring til alle landets kommuner må være, med respekt for FN’s verdensmål nr. 12 ”ansvarligt forbrug”, at stoppe gas svineriet, og vend tilbage til den miljørigtige løsning; Roundup.

Tobias Jørgensen

Folketingskandidat (V) Fredericia

Byrådsmedlem

Kolstrup Bygade 4

6070 Christiansfeld

Danmarks Naturfredningsforening politiserer

Danmarks Naturfredningsforening politiserer ved at ødelægge forretninger, i stedet for at passe på vores natur, der alt andet lige bør være deres overordnede formål.
Ved tidligere lejligheder har DN spillet med musklerne, blandt andet da de sammen med fredningsstyrelsen, var ved at stikke en kæp i hjulet på det store forskønnelsesprojekt på Skamlingsbanken, der blev gjort tanker om det var fordi projektet er finansieret af A. P. Møller fonden at DN slog sig i tøjret; heldigvis kom parterne til enighed da fornuften gjorde sit indtog, og projektet står nu foran sin realisering.
Nu kommer Danmarks Naturfredningsforening så igen og hælder malurt i bægret, den nye præsident for DN og tidligere toppolitiker, kan tydeligvis ikke adskille politik og formål. Der for er kærligheden nu kastet på Treldeskovene i Fredericia kommune. Store dele af Treldeskovene er privatejede, og har gået fra generation til generation, og er en betydelig del af indtægtsgrundlaget for flere lodsejere. En fredning af disse vil være katastrofal for de berørte lodsejere, der kan se frem til at modtage en erstatning, der er langt under halv pris af markedsværdien, samt få flået familiehistorien ud af deres varetægt. Skovene er i dag sunde, og der er en god biodiversitet, et billede der ikke ser ud til at ændres ved fremtidig drift som nu. Alligevel vil DN frede skovene, eller at ”lade dem forfalde”, er nærmere den rette betegnelse, stier vil gro til, og færden i skovene vil fremover sætte personers liv og førlighed i fare, da der vil være overhængende risiko for at få nedfaldsgrene og andet over sig.
Hvad værre er, er at Marie Reumert Gjerding og resten af DN, tilsyneladende har fået overbevist største delen af byrådspolitikerne Fredericia kommune, om at fredningen er en god ide!
Altså ser det ud til at et flertal i Fredericia byråd om at naturen i private menneskers egen baghave, skal fredes, og dermed fjerne råderet og indtægt fra deres egne skatteborgere. Det er politisering og socialisme i reneste form!
Heldigvis er det ikke en politik Venstre i Fredericia Byråd ønsker at føre, og det ser ud til, at ønsker man et flertal både i byrådet og på Christiansborg, der vil lade sine borgere beholde flest mulige penge i egne lommer, så skal man stemme på Venstre! Lad det være en opfordring.
Også en opfordring til DN, om endnu engang at komme til fornuft, i stedet for at pålægge sagesløse borgere, unødvendige bekymringer.

Tobias Jørgensen
Folketingskandidat for Fredericia kredsen
Byrådsmedlem i Kolding kommune.
Kolstrup Bygade 4, 6070 Christiansfeld

Skal regionerne bestå?

Debatten om regionernes fremtid drøftes kraftigt i disse dage. Jeg er selv tilhænger af at regionerne nedlægges! Men jeg ser frem til at forstå udspillet fra regeringen i sin fulde form. For det er svært for mig hvis man skal forestille sig et land som Danmark, der er demokratisk styret af folkevalgte politikere, lige pludselig skal have huller i det demokratiske landkort og ansvarsområder af regionens karakter bliver lagt uden for politisk indflydelse. Jeg mener at kommunerne skal sammenlægges og gøres markant større, dermed også mere økonomisk robuste, for herefter at nedlægge regionerne hvis ansvarsområder skal fordeles efter fornuft, mellem stat og kommune.

Billig bus, til 67 plus!

En anderledes og hård budgetforhandling kan snart se sin afslutning, og trods busordningen for seniorer ikke er en del af budgettet, så påvirker den alligevel regnskaberne. Jeg personligt har det fint med, at vi gør det lettere at være frivillig, og busordningen er elsket af mange, det anerkender jeg fuldt ud, og er derfor gået med til, at der inden for seniorudvalgets egen ramme findes midler til at finansiere kortet, samtidig er der lagt en merbetaling ind på 100 kroner. Alt i alt rimeligt! Det der er bemærkelsesværdigt ved denne beslutning er, at der efter alt at dømme, kommer en ekstraudgift i teknik- og klimaudvalgets budget grundet denne beslutning, derfor besluttede teknik- og klimaudvalget at der undersøges hvor meget det koster, som en økonomisk ansvarlig byrådspolitikker, er jeg derfor naturligvis indstillet på, at vi i fællesskab, i seniorudvalget må finde en løsning på at lukke dette hul der vil opstå i et andet udvalgs pengekasse.

 

Tobias Jørgensen
Byrådsmedlem og folketingskandidat,
for Venstre i Kolding

Kolstrup Bygade 4

6070 Christiansfeld