Hælder du penge i kloakken?

Hvor gør dine penge bedst gavn? I dine lommer eller i kloakken? Hvor gør regnvandet mest gavn? I din baghave eller i kloakken … eller på gader og i kældre, når der er store regnskyl?

 

Vi har netop i miljøudvalget besluttet et tillæg til spildevandsplanen, der giver dig lov til som grundejer på offentlig kloak mulighed for at lave lokal afvanding af dit regnvand – en såkaldt LAR-løsning. Det betyder kort sat, at du kan vælge at beholde dit regnvand på grunden, i faskiner, fordampningsbassiner eller måske bare på græsplænen – og det kommer stort set ikke til at koste dig en krone. Du kan nu få dækket dine udgifter til op til ca 20.000 kr i forbindelse med arbejdet. Det betyder, at du får mindre vand der skal ledes væk – og du dermed mindsker slidtage på din kloak og kan på sigt spare penge til renovering.

 

Men det betyder ikke mindst at vi som samfund kan spare rigtig mange penge til anlægsudgifter til større rør til de stigende mængder af regnvand, det betyder at vi mindsker risikoen for oversvømmelser ved store regnskyl og at vi slipper for at få gravet alt for mange veje op til nye rør.

 

Det kalder vi sund fornuft i kloakhøjde!

 

Tobias Kristian Jensen Jørgensen

Kolding Byråd (V)