Danmarks Naturfredningsforening politiserer

Danmarks Naturfredningsforening politiserer ved at ødelægge forretninger, i stedet for at passe på vores natur, der alt andet lige bør være deres overordnede formål.
Ved tidligere lejligheder har DN spillet med musklerne, blandt andet da de sammen med fredningsstyrelsen, var ved at stikke en kæp i hjulet på det store forskønnelsesprojekt på Skamlingsbanken, der blev gjort tanker om det var fordi projektet er finansieret af A. P. Møller fonden at DN slog sig i tøjret; heldigvis kom parterne til enighed da fornuften gjorde sit indtog, og projektet står nu foran sin realisering.
Nu kommer Danmarks Naturfredningsforening så igen og hælder malurt i bægret, den nye præsident for DN og tidligere toppolitiker, kan tydeligvis ikke adskille politik og formål. Der for er kærligheden nu kastet på Treldeskovene i Fredericia kommune. Store dele af Treldeskovene er privatejede, og har gået fra generation til generation, og er en betydelig del af indtægtsgrundlaget for flere lodsejere. En fredning af disse vil være katastrofal for de berørte lodsejere, der kan se frem til at modtage en erstatning, der er langt under halv pris af markedsværdien, samt få flået familiehistorien ud af deres varetægt. Skovene er i dag sunde, og der er en god biodiversitet, et billede der ikke ser ud til at ændres ved fremtidig drift som nu. Alligevel vil DN frede skovene, eller at ”lade dem forfalde”, er nærmere den rette betegnelse, stier vil gro til, og færden i skovene vil fremover sætte personers liv og førlighed i fare, da der vil være overhængende risiko for at få nedfaldsgrene og andet over sig.
Hvad værre er, er at Marie Reumert Gjerding og resten af DN, tilsyneladende har fået overbevist største delen af byrådspolitikerne Fredericia kommune, om at fredningen er en god ide!
Altså ser det ud til at et flertal i Fredericia byråd om at naturen i private menneskers egen baghave, skal fredes, og dermed fjerne råderet og indtægt fra deres egne skatteborgere. Det er politisering og socialisme i reneste form!
Heldigvis er det ikke en politik Venstre i Fredericia Byråd ønsker at føre, og det ser ud til, at ønsker man et flertal både i byrådet og på Christiansborg, der vil lade sine borgere beholde flest mulige penge i egne lommer, så skal man stemme på Venstre! Lad det være en opfordring.
Også en opfordring til DN, om endnu engang at komme til fornuft, i stedet for at pålægge sagesløse borgere, unødvendige bekymringer.

Tobias Jørgensen
Folketingskandidat for Fredericia kredsen
Byrådsmedlem i Kolding kommune.
Kolstrup Bygade 4, 6070 Christiansfeld