All I want for christmas

All I want for Christmas!

 

Der er grus i maskineriet, eller det burde der være.

Mit juleønske for året 2016 må være at der bliver fundet en fornuftig løsning på logistikproblemerne ved grusgravene i hhv. Taps/Ødis og Anderup/Stepping. Det er op til regionen at give gravetilladelser, og er det først sket, er kommunen tilsyneladende bundet på hænder og fødder, og skal give udkørsel/overkørselstilladelse.

Hver gang der øjnes mulighed for en fornuftig løsning, synes man at ramme panden mod en mur. Derfor er det mig en glæde at Kolding byråds repræsentant i regionsrådet, Søren Rasmussen, har givet tilsagn om at løfte sagen politisk i regionen, og derfor forhåbentlig finde en samlet løsning, der er til mindst mulig gene for ALLE berørte.

 

Merry Christmas, Everyone

 

Tobias Jørgensen V

Byrådsmedlem i Kolding

Kolstrup Bygade 4

6070 Christiansfeld