Stepping (fri)børnehave

Stepping (fri)børnehave

Som forælder til et barn, snart to mere, der går i Børnehuset Søbo Stepping, giver det rigtig god mening at Stepping friskole ønsker at overtage kommunens bygninger, og drive en fribørnehave. Mine børn skal alligevel gå på friskolen, så hvorfor ikke få dem kørt ind i systemet med det samme? Skolen har et rigtig godt ry, og jeg er overbevist om at børnehaven bliver lige så god.

Jeg er bestemt ikke ked af børnehaven som den er i dag, og min datter er glad for både pædagoger og kammerater. Derfor er det den synergi det vil give ved de to private pasningstilbud, der sætter fornuftspunktum for mig, som forælder.

Nu er jeg så i den situation, at jeg har en anden rolle i dette også! For jeg er også politiker, og er nødt til at forholde mig til ret og rimelighed! Ret skal være ret, Børnehuset Søbo i Stepping står ikke til lukning fra politisk side. Omvendt vil det være tåbeligt at tro, at der vil kunne eksistere både en privat og kommunal børnehave i Stepping. Derfor vil jeg bakke op om et salg af kommunens bygninger til Stepping friskole. For mig er det allermest magtpålæggende, at der er et lokalt pasningstilbud, og det bevarer vi på denne måde. Skulle det mod forventning ikke være rentabelt for friskolen at drive børnehaven, er det min opfordring, at der i salgskontrakten, tilføjes en tilbagekøbsklausul, så vi også der er fremtidssikret.

Jeg anerkender fuldt ud, det kæmpe arbejde bestyrelsen har lavet siden fusionen af de to børnehaver trådte i kraft, og jeg opfordrer til at fortsætte med arbejdet i Ødis børnehave, hvor det alt andet lige, er lige så vigtigt at bevare en stærk børnehave (og vuggestue).

Hvis jeg tager de knap så snævert synede briller på og spørger mig selv, tror jeg at mit barn kommer til at mærke den helt store forandring? Så er svaret rent faktisk. Næ, det tror jeg ikke. Og det er til syvende og sidst, det vigtigste for mig, både som far og politiker.

 

Tobias Kristian

Jensen Jørgensen

Byrådsmedlem for Venstre i Kolding

Kolstrup Bygade 4

6070 Christiansfeld